Contact

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van een geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.

België:
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brussel
of 
Postbus 97, B-1000 Brussel Madou
Website: www.fagg.be
 
Luxemburg:
Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html